Svetovanje

Ste v fazi nakupa zemljišča, pa niste prepričani kaj je na lokaciji dopustno graditi? Vas zanima ali je željeno vsebino stavbe možno umestiti na zemljišče skladno s prostorskim aktom?

PREVERITVE in OCENE
S preveritvijo zemljišča ugotovimo kakšne vrste objektov je mogoče graditi na parceli, možnosti priključevanja na komunalno infrastrukturo, kako velik objekt je možno zgraditi, kakšna je najbolj primerna lega, oblika in velikost objekta glede na najustreznejšo orientacijo, izrabo zemljišča in dovoljene odmike. S programsko preveritvijo umestimo željeni program na zemljišče skladno z vsemi zahtevami prostorskega akta. Izdelamo tudi oceno investicije gradnje objekta.

 

slika 4
slika 5
slika 6
slika 7
slika 8

  KURE d.o.o.